Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIEMNYCH KORTÓW TENISOWYCH OLIMPIJSKI CLUB TENNIS&SPORTS

 1. Korty czynne są od poniedziałku do niedzieli.
 2. Korty są miejscem do prowadzenia zajęć: treningów i rekreacji oraz zawodów i turniejów.
 3. Z kortów mogą korzystać organizacje sportowe i zakłady pracy po uprzednim złożeniu zamówienia i zawarciu umowy z Tenis Partner Sp. z o.o. oraz osoby posiadające abonament lub ważny bilet wstępu wykupiony przed grą.
 4. Zajęcie kortu następuje po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty. Rezerwacje jednorazowe mogą być wykonywane z tygodnia na tydzień. Nie dozwolona jest jednorazowa rezerwacja kortów np. na kilka gier na kilka tygodni do przodu. W takim przypadku klient korzysta z abonamentu i obowiązują go zasady rozliczania jak przy abonamencie. Zgłoszenie na abonament na sezon zimowy lub letni dokonuje się w drodze pisemnej wypełniając deklarację (zał. nr 1 do regulaminu). Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji na wskazaną w deklaracji godzinę lub kort.
 5. Karnet – wykupienie karnetu za minimum 300,00zł upoważnia klienta do rezerwacji kortów
  • w sezonie zimowym, w cenach abonamentowych
  • w sezonie letnim, z rabatem 10%

  Karnety dedykowane są wyłącznie klientom indywidualnym (nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na kortach tenisowych) i dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych, jednorazowych, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu.

 6. Odwoływanie rezerwacji:
  • indywidualne rezerwacje nie odwołane na 24 godziny przed zarezerwowaną grą
  • podlegają pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika
  • dopuszcza się odwołanie abonamentu przez klienta po pisemnym zgłoszeniu z 7 dniowym wyprzedzeniem jedynie w poniżej wskazanych okresach:
   • wakacje letnie
   • ferie zimowe święta kościelne i państwowe

  Nie odwołanie abonamentu z ww wyprzedzeniem i w formie pisemnej podlega pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika. Odstąpienie od opłaty nastąpi jeżeli kort nie zwolniony z 7 dniowym wyprzedzeniem zostanie sprzedany innemu klientowi. Opłata za abonament pobierana jest za dany miesiąc/e z góry do 15-go każdego miesiąca. Brak wpłaty za abonament w terminie spowoduje naliczenie opłat wg standardowych cen a nie cen dla abonamentów. W przypadku zalegania z płatnością za dwa miesiące Tenis Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykreślenia danego abonamentu.

 7. Czas gry wynosi 55 min. plus 5 min. na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników.
 8. Po grze należy zasiatkować kort wraz z wybiegami i zostawić kort w należytym porządku.
 9. Na kortach obowiązuje obuwie tenisowe i strój sportowy.
 10. Na kortach krytych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Na terenie obiektu dozwolone jest spożywanie alkoholu zakupionego wyłącznie w Restauracji znajdującej się na terenie obiektu.
 12. Po skończonej grze podwójnej prosimy o wstawienie podpórek do gry pojedynczej.
 13. Podczas rozgrywania punktu prosimy nie przechodzić przez kort.
 14. Korzystający z kortów ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 15. Tenis – Partner Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie korzystania z kortów.
 16. Jazda motocyklem, rowerem oraz samochodem na terenie obiektu jest zabroniona.
 17. Wprowadzanie psów na teren obiektu dozwolone jest tylko na smyczy i właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody i nieszczęśliwe wypadki z tytułu złego zachowania psa.
 18. Użytkownicy kortów korzystający z szatni proszeni są o nie pozostawianie w niej rzeczy wartościowych. Za ewentualne kradzieże w szatniach i na terenie kortów Tenis Partner Sp. z o.o. nie odpowiada.
 19. Wszyscy użytkownicy korzystają z kortów jedynie na gry rekreacyjne bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry.
 20. Szkółki i odpłatną grę w tenisa prowadzić mogą tylko Tenis Partner Sp. z o.o. lub trenerzy, którzy otrzymali licencję na prowadzenie zajęć od Tenis Partner Sp. z o.o.
 21. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu opłaty za bilet.
 22. W razie deszczu: – pierwszeństwo w przejściu na kort kryty mają:
  • szkółki tenisowe Olimpijskiego Clubu
  • osoby posiadające abonament z rezerwacją kortów krytych,
  • osoby posiadające rezerwację kortów otwartych w następującej kolejności :
   • opłacone za abonament za dwa miesiące z góry,
   • opłacone z góry za dany miesiąc we wskazanym w regulaminie terminie – osoby grające na wolnym powietrzu (rezerwacje indywidualne i abonamenty) mogą przejść na kort kryty pod warunkiem wolnego kortu. Pobierana będzie dopłata do stawki jaka obowiązuje na kortach krytych. – przy abonamencie istnieje możliwość odegrania godziny w innym wolnym terminie z zachowaniem tej samej strefy czasowej 2
 23. Tennis Partner spółka z.o.o. nie odpowiada za warunki atmosferyczne wpływające na stan kortu w niedalekim czasie przed grą (np. wiatr, opadające liście).
 24. Abonamenty wykupione w sezonie letnim lub zimowym powinny być w nim wykorzystane i nie przechodzą na następny sezon.
 25. Nie skorzystanie przez posiadacza abonamentu z kortu ziemnego otwartego z innych przyczyn niż deszcz lub z kortu krytego albo otwartego z przyczyn niezależnych od Tenis Partner Sp. z o.o. traktowane jest jako odbyta godzina abonamentowa. W niniejszym przypadku nie przysługuje odbiór godziny w innym terminie ani zwrot opłat.
 26. Nie skorzystanie przez posiadacza abonamentu z kortu ziemnego otwartego lub z kortu krytego, z powodu awarii technicznych (uniemożliwiających grę) niezależnych
  od Tenis Partner Sp. z o. o. traktowane jest jako nieodbyta godzina abonamentowa. W niniejszym przypadku przysługuje odbiór godziny w innym terminie lub zwrot opłat. Okresowe utrudnienia nie mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu do Tenis Partner Sp. z o. o.
 27. Tenis Partner Sp. z o.o. w przypadku organizowanych na obiekcie wydarzeń sportowych (turnieje) zastrzega sobie prawo po uprzednim poinformowaniu klienta, który ma wykupiony abonament lub rezerwację jednorazową, do ewentualnej zmiany numeru kortu lub godziny gry.
 28. W przypadku rezerwacji kortów na więcej niż 4h pobieramy zaliczkę w wysokości 50% ceny kortów.
 29. Rezerwacja kortu jednorazowa czy w abonamencie równoznaczna jest z akceptacją regulaminu kortów.

Regulamin obowiązuje od 22.03.2021r.

LEGENDA:

 • BILET NORMALNY dotyczy jednej godziny kortu.
 • ABONAMENT -umożliwia rezerwację wybranego kortu na miesiąc lub dłużej lub na cały sezon letni lub zimowy.
 • ULGOWY – przysługuję studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji w dniach od poniedziałku-piątku w sezonie letnim i dotyczy kortów zwykłych ,otwartych do godziny 15.00
 • OPŁATY ZA ABONAMENTY można wpłacić gotówką lub przelewem na poniższy nr konta z dokładnym opisem „opłata za rezerwację abonamentową w terminie …… (dzień tygodnia) za miesiąc …….. + nazwisko, na jakie dokonano rezerwacji”

Tenis Partner Sp. z o.o.
al. I. J .Paderewskiego 35,
51-612 Wrocław nr konta 48 1940 1076 3107 0021 0000 0000
bank Credit Agricole

FAKTURY wydajemy na prośbę klienta lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu. (DZ.U. z dn. 29.12.1999r. Roz.13 par.40 pkt 1 i 2)

Załącznik do regulaminu – deklaracja


Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?