Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Regulamin sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY OLIMPIJSKI CLUB TENNIS&SPORTS

 1. Przed wejściem na teren sauny i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującym cennikiem.
 2. Z pobytu w saunie mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 3. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 4. W saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 5. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
  • z podwyższoną temperaturą,
  • z nowotworami,
  • chore, które powinny leżeć w łóżku,
  • cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych itp.)
  • z nadciśnieniem tętniczym, po udarach,
  • z chorobami spazmatycznymi,
  • cierpiące na alergię i choroby skóry,
  • z chorobami układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby,
  • chore na tarczyce,
  • w ciąży,
  • chore na padaczkę (epilepsję),
  • kobiety w czasie menstruacji,
  • z ostrymi urazami stawów (w ciągu 48 godzin),
  • ze stwardnieniem rozsianym,
  • z hemofilią i innymi skłonnościami do krwotoków,
  • z grzybicą skóry,
  • pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu.
 6. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 7. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników CR.
 8. Przed rozpoczęciem kąpieli w saunie należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem z użyciem mydła a następnie wytrzeć do sucha.
 9. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać obuwie przeznaczone tylko na saunę i duży ręcznik kąpielowy.
 10. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.
 11. Zalecane jest wchodzenie do sauny nago z owinięciem ciała ręcznikiem.
 12. W saunie siadamy w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.
 13. W saunie siedzimy tylko na własnym ręczniku. Należy unikać kontaktu ciała z ławką.
 14. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia należy usiąść w pozycji pionowej, tak aby krążenie mogło się znowu dostosować.
 15. Przebywając w saunie i w czasie odpoczynku można wodę mineralną. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wnosić do sauny napojów w opakowaniach szklanych.
 16. Do sauny należy wchodzić ok. 2 h po posiłku.
 17. Przed opuszczeniem kompleksu sauny istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia z zastosowaniem mydła.
 18. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 19. Osoby początkujące stosują tylko jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochłodzenie, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy.
 20. Zaleca się, aby korzystać z sauny raz na tydzień, zwykle w tym samym dniu tygodnia. Regularne korzystanie z sauny pozwala na skuteczną ochronę organizmu przed przeziębieniami i grypa.
 21. W przypadku złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg i wezwać pomoc.
 22. Regulacja temperatury w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów temperatury pieca).
 23. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystających.
 24. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 25. CR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego regulaminu.
 26. Na terenie sauny zabrania się:
  • biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
  • wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia oraz spożywania na terenie sauny napojów alkoholowych,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?