Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Regulamin korzystania z ziemnych kortów tenisowych Olimpijski Club Tennis&Sports

1. Korty czynne są od poniedziałku do niedzieli.

2. Korty są miejscem do prowadzenia zajęć: treningów i rekreacji oraz zawodów i turniejów.

3. Z kortów mogą korzystać organizacje sportowe i zakłady pracy po uprzednim złożeniu zamówienia i zawarciu umowy z Tenis Partner Sp. zo.o. oraz osoby posiadające abonament lub ważny bilet wstępu

wykupiony przed grą.

4. Zajęcie kortu następuje po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty. Rezerwacje jednorazowe mogą być wykonywane z tygodnia na tydzień. Nie dozwolona jest jednorazowa rezerwacja kortów np. na kilka gier

na kilka tygodni do przodu. W takim przypadku klient korzysta z abonamentu i obowiązują go zasady rozliczania jak przy abonamencie.

5. odwoływanie rezerwacji:

a) indywidualne rezerwacje nie odwołane na 24 godziny przed zarezerwowaną grą podlegają pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika

b) dopuszcza się odwołanie abonamentu przez klienta po pisemnym zgłoszeniu z 2-tygodniowym wyprzedzeniem jedynie w poniżej wskazanych okresach:

– wakacje letnie

– ferie zimowe

– święta kościelne i państwowe

Nie odwołanie abonamentu z ww wyprzedzeniem i w formie pisemnej podlega pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika. Odstąpienie od opłaty nastąpi jeżeli kort nie zwolniony z 2 tygodniowym

wyprzedzeniem zostanie sprzedany innemu klientowi.

6. Opłata za abonament pobierana jest za dany miesiąc/e z góry do 15-go każdego miesiąca.

7. Czas gry wynosi 55 min. plus 5 min. na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników.

8. Po grze należy przesiatkować kort wraz z wybiegami i zostawić kort w należytym porządku.

9. Na kortach obowiązuje obuwie tenisowe i strój sportowy.

10. Na kortach krytych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

11. Na terenie obiektu dozwolone jest spożywanie alkoholu zakupionego wyłącznie w Restauracji znajdującej się na terenie obiektu .

12. Po skończonej grze podwójnej prosimy o wstawienie podpórek do gry pojedynczej.

13. Podczas rozgrywania punktu prosimy nie przechodzić przez kort.

14. Korzystający z kortów ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.

15. Tenis – Partner sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie korzystania z kortów.

16. Jazda motocyklem, rowerem oraz samochodem na terenie obiektu jest zabroniona.

17. Wprowadzanie psów na teren obiektu dozwolone jest tylko na smyczy i właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody i nieszczęśliwe wypadki z tytułu złego zachowania psa.

18. Użytkownicy kortów korzystający z szatni proszeni są o nie pozostawianie w niej rzeczy wartościowych. Za ewentualne kradzieże w szatniach i na terenie kortów Tenis Partner Sp. z o.o. nie odpowiada.

19. Wszyscy użytkownicy korzystają z kortów jedynie na gry rekreacyjne bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry.

20. Szkółki i odpłatną grę w tenisa prowadzić mogą tylko Tenis Partner Sp. z o.o. lub trenerzy, którzy otrzymali licencję na prowadzenie zajęć od Tenis Partner Sp. z o.o.

21. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu opłaty za bilet.

22. W razie deszczu:

– pierwszeństwo w przejściu na kort kryty mają:

a) szkółki tenisowe

b) osoby posiadające abonament z rezerwacją kortów krytych,

c) osoby posiadające rezerwację kortów otwartych w następującej kolejności : 1. opłacone za abonament za dwa miesiące z góry , 2.opłacone z góry za dany miesiąc we wskazanym w regulaminie terminie

– osoby grające na wolnym powietrzu (rezerwacje indywidualne i abonamenty) mogą przejść na kort kryty pod warunkiem wolnego kortu. Pobierana będzie dopłata do stawki jaka obowiązuje na kortach krytych.

– przy abonamencie istnieje możliwość odegrania godziny w innym wolnym terminie z zachowaniem tej samej strefy czasowej

23. Abonamenty wykupione w sezonie letnim lub zimowym powinny być w nim wykorzystane i nie przechodzą na następny sezon.

24. Nie skorzystanie przez posiadacza abonamentu z kortu ziemnego otwartego z innych przyczyn niż deszcz lub z kortu krytego albo otwartego z przyczyn niezależnych od Tenis Partner Sp. z o.o. traktowane jest

jako odbyta godzina abonamentowa. W niniejszym przypadku nie przysługuje odbiór godziny w innym terminie ani zwrot opłat.

25. Rezerwacja kortu jednorazowa czy w abonamencie równoznaczna jest z akceptacją regulaminu kortów.

Regulamin obowiązuje od 01.05.2014r.

LEGENDA:

BILET NORMALNY dotyczy jednej godziny kortu.

ABONAMENT -umożliwia rezerwację wybranego kortu na miesiąc lub dłużej lub na cały sezon letni lub zimowy.

ULGOWY – przysługuję studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji w dniach od poniedziałku-piątku w sezonie letnim i dotyczy kortów zwykłych ,otwartych do godziny 15.00

OPŁATY ZA ABONAMENTY można wpłacić gotówką lub przelewem na poniższy nr konta z dokładnym opisem za co.

Tenis Partner Sp. z o.o.

Al. I.J. Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

nr konta 48 1940 1076 3107 0021 0000 0000

FAKTURY wydajemy na prośbe klienta lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu.

(DZ.U. z dn. 29.12.1999r. Roz.13 par.40 pkt 1 i 2)


Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?