Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Tenis powraca!

W związku z rozporządzeniem Premiera RP i Minister Sportu, „od 4 maja będzie można korzystać z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. (…) W przypadku kortów tenisowych, w II etapie, zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte. Będzie obowiązywał limit czterech osób na kort”.

W związku z koniecznością zachowania środków ostrożności, obowiązują poniższe zasady:

Zajęcia grupowe w klubie (grupy dziecięce – Tenis10 ):

 • zajęcia dla 4-osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener (nie na połowie, tylko na obu stronach kortu)
 • obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystania z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zakrywające nos i usta) w trakcie zajęć
 • piłki zbiera tylko trener tubą z zachowaniem zasad używania tuby , takim jak przy grupach zawodniczych
 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie, chyba że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwej odległości od siebie.

Amatorzy

 • rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 • obowiązuje limit czterech osób na kort
  • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry
  • piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu
  • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową
  • po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

Zawodnicy

 • obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
 • obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 • na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby – zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener. Wzajemne przestrzeganie przez trenera i zawodników odległości – w przerwach min. 2 m; podczas gry 5 m
 • sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)
  • piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu, graczy i trenera.
  • zbieranie piłek tylko przy pomocy tub lub przy użyciu rękawiczek ochronnych (po jednej tubie dla każdej z osób, po grze dezynfekcja tub)
  • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową
  • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie. Chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego

Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?